Annex 16

De Estudi_lleure_Roquetes
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Annex 16 - Participació a les activitats de lleure de Roquetes en funció del període escolar (2018)

Taula 38 - Participació de les famílies a les activitats de lleure en funció del període de l'any
Nombre d’activitats Famílies que participen al llarg del curs Famílies que participen a l’estiu
Una activitat de lleure 42 47
Més d'una activitat de lleure 45 31
TOTAL 87 78
Famílies participants
Al llarg del curs 87
a un casal d'estiu 50
a altres activitats d'estiu 54
A l'estiu (en genèric) 78
Famílies que participen al llarg del curs i… 87
…a una activitat d'estiu 42
…a un casal d'estiu 38 ….en cap casal d’estiu 49
…a l'estiu i al casal 20 …en cap casal ien cap activitat d’estiu 26
Famílies que no participen al llarg del curs i… 60
…i sí a l'estiu 11
…i sí a un casal d'estiu 12
…i sí al casal i sí a l'estiu 3